Failu ielādes forma datu saņemšanai un apkopošanai

Saņemiet no lietotājiem foto, video un citus materiālus jūsu folderī, profilā vai mājaslapā.

Pielāgot manu formu
Bez programmēšanas zināšanām
Saņem failus uzreiz savā profila lapā
Saņem un organizē lielus apjomus

Kā tas strādā?

Homepage
Files
E-mail
Jūsu mājas lapa
Failu ielāde
Saņemiet epastus

Kā tas strādā?

Klients apmeklē jūsu mājas lapu, kurā ir ievietota ielādes forma
Klients uzmet failus un aizpilda formu. Faili un formas dati tiek saglabāti jūsu kontā.
Norādītajiem kolēģiem pienāk e-pasts ar failu saiti un informāciju no Klienta.
Pielāgojiet formu. Ieguliet vai lietojiet jūsu failiem.lv/profila lapā

2) Priekškatījums

Lai iekļautu pielāgotu formu savā mājas lapā, Jums ir jāabonē šis produkts.
Abonēt
Ja neesat abonējis Formas rīku, mājas lapā tiks uzrādīta forma ar noklusējuma izskatu.

1) Pielāgo formu ar šo konfiguratoru

Izvēlies noklusēto formas un e-pastu pamatvalodu

Izmainīt formas dizainu un izmēru

Rādīt galvenes tekstu:
Galvenes teksts:
Krāsa:
Fona krāsa:
Izmērs:
px px
Attēlošanas veids Tavā mājaslapā:

Piesaistīt popup jau esošai pogai jūsu lapā :
Formas dizains:
Klasisks
Moderns

Izvēlies vai pievieno papildus laukus

email
name
subject
description
Pievienot papildus laukus

Norādiet, kas saņems epastus. Adresātu saraksts.

Visi e-pasta ziņojumi tiks nosūtīti uz epastu:
Pārvaldīt lietotājus
Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir jāabonē Biznesa konts.
Abonēt

Ielikt failus noteiktās mapēs

Izvēlies atļautos failu tipus un limitus

Atļaut iesūtīt failus ar
Pārbaudi un ievadi atļautos failu tipus (paplašinājumus) atdalītus ar komatu bez atstarpēm, piemēram: png,jpg,jpeg,xls,xlsx
Cik failus atļauts auģšuplādēt vienā reizē
Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir jāabonē PRO vai Biznesa konts.
Abonēt

Personalizē izsūtītos e-pastus

Personalizēt izsūtītos e-pastus klientiem pēc failu augšuplādes(jpg,jpeg,png Max:2MB)


Virsraksta krāsa:

Pamatteksta krāsa:

E-pasta teksts:
E-pasta temats:
Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir jāabonē Biznesa konts.
Abonēt

Norādīt failu pieejas tiesībasLai izmantotu šo iespēju, Jums ir jāabonē Biznesa konts.
Abonēt

Labot formas tekstus

Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
<strong>Saņemsi adresi,</strong> kur faili būs pieejami un varēsi nosūtīt to sev un citiem uz e-pastu. Būs iespējams pievienot arī failu aprakstu.
Ievadiet savu vārdu
Ievadiet savu epastu
Ievadiet tematu
Ierakstiet aprakstu
gads
mēnesis
diena
Atļautie failu tipi:
Izvēlies failus
vai uzmet šeit failus un folderus
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
Sākt ielādi
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
Augšupielādē...
Turiet pārlūku atvērtu. Mapes saite
Darbs ir pabeigts!
Uz Jūsu e-pastu tika nosūtīts informatīvs ziņojums.
Piekļuves adrese:
Sākt jaunu failu ielādi
Kļūdu paziņojumi
Lūdzu, aizpildiet obligātos laukus.
Fails ir inficēts un tika izdzēsts no servera!
Fails netika augšuplādēts, pārsniegts faila izmēra limits!
Fails netika augšupielādēts, jo ir pārsniegts augšupielādes izmēra limits!
augšuplādējot notikusi kļūda, šo failu nepieciešams augšuplādēt atkārtoti!
Netika augšuplādēts, jo šī faila tipus nav atļauts augšuplādēt. Atļautie failu tipi:
Ir pārsniegts šī konta veida maksimālais augšuplādes izmērs. Lūdzu, abonējiet PRO vai Biznesa kontu šeit: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://failiem.lv/storage-plans</a>
Failu tips, kuru esat pievienojis, nav atļauts. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz. Atļautie failu tipi ir uzskaitīti augstāk.
E-pastu teksti
Jums atsūtīti
faili
Jums atsūtīts 1 fails
Sūtītāja vārds:
Sūtītāja e-pasts:
Temats:
Apraksts:
Jūs esat nosūtījis
failus
Jūs esat nosūtījis 1 failu
Saņēmēja nosaukums:
Augšupielādes saite:
Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
Enter your name
Enter your e-mail
Enter subject
Enter description
year
month
day
File types accepted:
Select files
or drag & drop files or folders here
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
Start upload
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
Uploading...
Keep your browser open. File link
Your upload is done!
Email confirmation was sent to address supplied on the form.
Link to files
Start new upload
Kļūdu paziņojumi
Please fill in the required fields.
The file is infected and will be deleted!
File not uploaded, file size limit exceeded!
File upload failed because the upload size limit was exceeded!
There was a network error. Please retry the upload.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
E-pastu teksti
You received
files
You received 1 file
Sender name:
Sender e-mail:
Subject:
Description:
You have sent
files
You have sent 1 file
to
Recipient`s name:
Upload link:
Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
Введите имя
Ваш e-mail
Тема
Введите описание
год
месяц
число
Типы файлов принимаются:
Выбрать файлы
или перетащите файлы или папки сюда
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
Начать загрузку
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
Загрузка...
Держите браузер открытым. Ссылка
Ваша загрузка завершена!
На Ваш e-mail отправлено сообщение.
Ссылка на файлы
Начать новую загрузку файлов
Kļūdu paziņojumi
Пожалуйста, заполните необходимые поля.
Файл заражен и будет удален с сервера!
Файл не загружен. Ограничение на размер файла превышено!
Файл не был загружен, потому что превышен размер загрузки!
Возникла сетевая ошибка. Пожалуйста, повторите попытку загрузки файла позже.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Превышен максимальный размер загрузки для этого типа учетной записи. Пожалуйста, перейдите на план Pro или Business: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
Тип файла, который вы выбрали, не разрешен. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Допустимые типы файлов перечислены выше.
E-pastu teksti
Вы получили
файлов
Вы получили 1 файл
Отправитель:
Е-mail отправителя:
Тема:
Описание:
Вы отправили
файлов
Вы послали 1 файл
Имя получателя:
Ссылка на загруженные данные:
Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
Geben Sie Ihren Name ein
Geben Sie Ihre eMail ein:
Geben Sie ein Thema ein
Geben Sie eine Beschreibung ein
Jahr
Monat
Tag
Dateitypen akzeptiert:
Dateien auswählen
ziehen Sie die Dateien hier
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
Dateien hochladen
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
Dateien werden hochgeladen!
Lassen Sie Ihren Browser geöffnet. Dateilink
Dein Upload ist fertig!
Die Bestätigung per E-Mail wurde an die auf dem Formular angegebene Adresse gesendet.
Verknüpfung zu Dateien
Starten Sie eine andere Datei-Upload
Kļūdu paziņojumi
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
File is infected!
File is not uploaded, file size limit exceeded!
File was not uploaded, because the upload size limit exceeded!
There was a network error. Please, retry the upload.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
Der ausgewählte Dateityp ist nicht zulässig. Bitte versuche es erneut. Akzeptable Dateitypen sind oben aufgeführt.
E-pastu teksti
Sie empfangen
Dateien
Sie haben 1 Datei empfangen
Absender:
Absender E-Mail:
Subjekt:
Beschreibung:
Sie haben
Dateien gesendet
Sie haben 1 Datei gesendet
Name des Empfängers:
Link hochladen:
Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
Kirjoita nimesi
Syötä sähköpostiosoitteesi
Kirjoita aihe
Syötä tiedoston kuvaus
vuosi
kuukausi
päivä
File types accepted:
Valitse tiedostot
tai vedä ja pudota tiedostosi tähän
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
Aloita lataus
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
Tiedostoja ladataan!
Pidä selaimesi auki. Tiedoston linkki
Lataus on valmis!
Tietopuolinen viesti on lähetetty sähköpostiisi.
Link to files
Lataa toinen tiedosto
Kļūdu paziņojumi
Täytä pakolliset kentät.
Tiedostossa on virus, ja se poistetaan!
Tiedostoa ei ladattu, tiedoston koon raja on ylitetty!
Tiedoston lataus ei onnistunut, johtuen tiedoston latauskoon rajan ylittämisestä!
On tapahtunut verkkovirhe. Yritä latausta uudelleen.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
E-pastu teksti
Olet vastaanottanut
tiedostot
Olet vastaanottanut 1 tiedostoa
Lähettäjän nimi:
Lähettäjän sähköposti:
Aihe:
Kuvaus:
Olet lähettänyt
tiedostot
Olet lähettänyt 1 tiedostoa
Vastaanottajan nimi:
Latauslinkki:
Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
Introduzca su nombre
Introduzca su correo electrónico
Introduzca el asunto
Ingrese la descripción del archivo
año
mes
día
Tipos de archivos aceptados:
Selecciona archivos
o arrastrar y soltar aquí
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
Iniciar la subida
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
Subiendo....
Mantenga su navegador abierto. Enlace de archivo
Su carga ha terminado!
Se envió un correo electrónico de confirmación a la dirección provista en el formulario.
Enlace a archivos
Iniciar nueva carga
Kļūdu paziņojumi
Por favor llene los campos requeridos.
¡El archivo está infectado y será eliminado!
¡Archivo no subido al haberse superado el límite de tamaño de archivo!
¡La subida de archivo no se ha realizado porque se excedió el límite de tamaño de subida!
Hubo un error de red. Por favor, vuelva a intentar la subida.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
El tipo de archivo que ha seleccionado no está permitido. Inténtalo de nuevo. Los tipos de archivos aceptables se enumeran arriba.
E-pastu teksti
Recibiste
archivos
Recibiste 1 archivo
Nombre del remitente:
Correo electrónico del remitente:
Tema:
Descripción:
Has enviado
archivos
Has enviado 1 archivo
a
Nombre del destinatario:
Subir enlace:
Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
Enter your name
Enter your e-mail
Enter subject
Enter description
year
month
day
File types accepted:
파일 선택
또는 여기로 드래그 앤 드롭하십시오
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
업로드 시작
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
업로드 중...
브라우저를 열어 두십시오. 파일 링크
Your upload is done!
Email confirmation was sent to address supplied on the form.
Link to files
새로운 업로드 시작
Kļūdu paziņojumi
필수 입력란을 작성하십시오.
파일이 감염되어 삭제됩니다!
파일 크기 제한을 초과하여 파일이 업로드되지 않았습니다!
업로드 크기 제한을 초과하여 파일을 업로드에 실패했습니다!
네트워크 오류가 발생했습니다. 업로드를 다시 시도하십시오.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
E-pastu teksti
You received
files
You received 1 file
Sender name:
Sender e-mail:
Subject:
Description:
You have sent
files
You have sent 1 file
to
Recipient`s name:
Upload link:
Oriģinālais teksts Labotais teksts
Formas teksti (pirms failu pievienošanas)
Введіть ім&#39;я
Введіть свою електронну пошту
Введіть тему
Введіть опис
рік
місяць
день
Прийнятні типи файлів:
Виберіть файли
або перетягніть файли чи папки сюди
Formas teksti (pēc failu pievienošanas)
Почати завантаження
Formas teksti (pēc failu augšuplādes)
Завантаження...
Тримайте браузер відкритим. Посилання на файл
Ваше завантаження завершено!
Підтвердження електронною поштою було надіслано на адресу, указану у формі.
Посилання на файли
Розпочати нове завантаження
Kļūdu paziņojumi
Будь ласка, заповніть необхідні поля.
Файл заражений і буде видалений!
Файл не завантажено, обмеження розміру файлу перевищено!
Помилка завантаження файлу, оскільки перевищено ліміт розміру завантаження!
Виникла помилка мережі. Повторіть спробу завантаження.
Не вдалося завантажити файл, тип файлу не підтримується. Дозволені типи файлів:
Для цього типу облікового запису перевищено максимальний розмір завантаження. Оновіть план Pro або Business: https://files.fm/storage-plans
Вибраний вами тип файлу неприпустимий. Будь ласка спробуйте ще раз. Прийнятні типи файлів перераховані вище.
E-pastu teksti
Ти отримав
файли
Ви отримали 1 файл
Ім&#39;я відправника:
Електронна адреса відправника:
Тема:
опис:
Ви відправили
файли
Ви надіслали 1 файл
до
Ім&#39;я одержувача:
Посилання для завантаження:

Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir jāabonē PRO vai Biznesa konts.
Abonēt

Papildus iespējas

Google Analytics statistika
Tavs Google Analytics tracking ID:
Tava Google Analytics JavaScript objekta nosaukums:
Pēc failu ielādes izsaukt JavaScript funkciju:
Augšupielādēto failu mapes nosaukums:
Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir jāabonē Biznesa konts.
Abonēt
HTML versija
WordPress
JavaScript iekļaušanas kods jūsu weblapā (copy & paste) Kopēt kodu
HTML iframe iekļaušanas kods
Izmanto šo HTML kodu, ja Tavā mājaslapā nevar iekļaut JavaScript kodu. Ja mājaslapā iekļausi HTML kodu: nākamreiz mainot valodu, augstumu vai platumu, Tev būs atkārtoti jānokopē un jāiekopē HTML kods. HTML iekļaušanas kods neatbalsta attēlošanu kā pogu ar uzlecošu formu.
<iframe src="https://fv2-7.failiem.lv/upload_iframe.php?uid=82497&uid_hash=669a3e3734e02fc9a8789f993f2263bf&language=lv" frameborder="0" style="width: 350px; height: 500px; border: 0; margin: 0; max-width: none !important; overflow-x: hidden;"></iframe>
Abonēt un saglabāt konfigurāciju
Jaunā konfigurācija ir saglabāta.
Notika kļūda. Mēģiniet vēlreiz!
Vienas ielādes limits
Kopējais failu izmērs, ko var uzkopēt vienā reizē

0.1 GB (Bezmaksas)

10 GB (PRO)

20 GB (Bizness)
Diska vieta
Kopējais failu glabāšanas apjoms jūsu kontā

1 GB (Bezmaksas)

250 GB

1000 GB

Abonē Pro iespējas un diska vietu

Pamata konts
Free
20GB vieta uz mēnesi
Glabā un koplieto dokumentus
Failu konvertēšana uz PDF
Antivīrusu aizsardzība
Izveidot kontu
Populārākās funkcijas
Ietaupīsi 24$
PRO
$7,9 /mēnesī
$9,9 /mēnesī
118,8$ 94,80$ gadā
Trīsreiz ātrāka ielāde
2TB vieta + abonē klāt
20GB faila izmērs
Bez reklāmas banneriem
Paroles uzlikšana saitei
Dzēšanas datuma uzlikšana
Dzēsto failu atjaunošana 30dienas
Reāllaika dokumentu redaktors
Attēlu redaktors
Metadati: XMP, IPTC, Exif
AI attēlu atpazīšana
AI speech to text
Ietaupīsi 72$
TEAM
$19 /mēnesī
$25 /mēnesī + PVN
300$ 228$ + PVN gadā
2TB+ vieta un 4 lietotāji
Jaudīgāks serveru līmenis
Dokumentu e-parakstīšana
200GB+ faila izmērs
Failu versiju pārvaldība
Failu atjaunošana līdz 1 gadam
2FA un drošības uzstādījumi
Darbību žurnāli
Tehniskais atbalsts
Ietaupīsi 312$
BUSINESS
$99 /mēnesī
$125 /mēnesī + PVN
1500$ 1188$ + PVN gadā
5TB+ un 10 lietotāji
Biznesa serveru līmenis
Biznesa funkcijas un rēķins
400GB+ faila izmērs
Failu versiju pārvaldība
Failu atjaunošana līdz 5 gadi
2FA un drošības uzstādījumi
Darbību un failu piekļuves žurnāls
Biznesa tehniskais atbalsts
Lietotāju grupu pārvaldība
Masveida satura atpazīšana un meklēšana

Ieguvumi

Klientu apkalpošana mājas lapā
Jūs varat ielūgt klientus apmeklēt jūsu mājas lapu un atvieglot viņiem datu iesūtīšanu.
Bez papildus programmatūras
Nav nepieciešams instalēt papildus programmatūru vai apmācīt lietot FTP serveri.
Paātrina saziņu
Noteikts uzņēmuma adresāts vai nodaļa saņem automātisku info epastu par failu ielādi no klienta.
Samazina darba laiku
Jūs patērēsiet mazāk laika meklējot failus serverī vai tiešsaistes servisos un komunicējot ar klientu.
Paātrina pasūtījumu izpildi
Pasūtījumu iespējams sākt izpildīt ātrāk un arī automatizēt tālāko darba plūsmu
Kvalitatīva ielāde un pārvaldīšana
Failu ielāde un pārvaldīšana ir ātra, ērta un uzticama. Vairāk info sadaļā Tehniskās iespējas un kvalitāte.

Tehniskās un dizaina iespējas

Piemēri no esošām mājaslapām